Tuyển dụng - Cung cấp các sản phẩm hạt điều: hạt điều nhân, hạt điều thô, hạt điều rang muối, kẹo hạt điều. Liên hệ: 0913.789.450

Tuyển dụng - Cung cấp các sản phẩm hạt điều: hạt điều nhân, hạt điều thô, hạt điều rang muối, kẹo hạt điều. Liên hệ: 0913.789.450

Tuyển dụng - Cung cấp các sản phẩm hạt điều: hạt điều nhân, hạt điều thô, hạt điều rang muối, kẹo hạt điều. Liên hệ: 0913.789.450

Tuyển dụng - Cung cấp các sản phẩm hạt điều: hạt điều nhân, hạt điều thô, hạt điều rang muối, kẹo hạt điều. Liên hệ: 0913.789.450

Tuyển dụng - Cung cấp các sản phẩm hạt điều: hạt điều nhân, hạt điều thô, hạt điều rang muối, kẹo hạt điều. Liên hệ: 0913.789.450
Tuyển dụng - Cung cấp các sản phẩm hạt điều: hạt điều nhân, hạt điều thô, hạt điều rang muối, kẹo hạt điều. Liên hệ: 0913.789.450

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - ĐÓNG GÓI & GIAO HÀNG

15:13 16-10-2018
Hiện tại công ty TNHH MTV Dương Cát cần tuyển GẤP: Vị trí: Nam đóng gói, giao hàng. - Làm việc tại quận 12, Tp.HCM.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TÀI XẾ B2

14:00 12-10-2018
Hiện tại công ty TNHH MTV Dương Cát cần tuyển GẤP: Vị trí: Tài xế kiêm phụ giúp đóng gói, giao hàng. Làm việc tại quận 12, Tp.HCM.
Bản đồ Bản đồ
Đăng ký nhận email
backtop
[0]